Čerpacia stanica Slovnaft, Prístavná ulica, Bratislava

10.5.2017

Najväčším vizuálnym magnetom novej čerpacej stanice je jednoznačne kupola, ktorej architektonické riešenie je založené na dynamickej ľahkej oceľovej konštrukcii v tvare parabolického hyperboloidu. Sme radi, že sme mohli byť pri tom. 

Vid referencia.