Kto sme

Sme architektonicko-inžinierska kancelária, ktorá vznikla na začiatku roku 2008. Jej zakladateľ, autorizovaný stavebný inžinier Erik Hrnčiar, sa po skúsenostiach v oblasti projektovania a navrhovania nosných konštrukcií stavieb ako aj riadenia projektov, rozhodol založiť vlastnú spoločnosť a vytvoril tím skúsených managerov, projektantov, statikov a profesistov, ktorý Vám dnes prezentujeme pod hlavičkou spoločnosti HESCON s.r.o.

Našim klientom poskytujeme KOMPLEXNÉ PROJEKČNÉ RIEŠENIA A SLUŽBY v oblasti projektovania stavieb a konštrukcií. To zahŕňa aj vytvorenie štúdie, jej ďalšie spracovanie až po realizačný projekt. Nosné konštrukcie stavieb spracovávame až do výrobnej dokumentácie.

Odbornosť našej firmy zabezpečuje tím skúsených architektov, projektantov a statikov. Naši odborníci využívajú na projektovanie profesionálny 3D software Nemetschek Allplan Architecture a Engineering, TEKLA Structures, Advance Steel, Scia Engineer, GEO, RIB a iné. Na riadenie projektov využívame vlastný informačný systém.

Našimi partnermi sú investori, developeri, autorizovaní architekti a stavební inžinieri, ako aj stavebné spoločnosti a výrobcovia oceľových a prefabrikovaných konštrukcií.

Dovoľte, aby sme Vás privítali v našich priestoroch v Trenčíne, kde je sídlo spoločnosti HESCON s.r.o.

PRACOVNÝ TEAM

Erik Hrnčiar
 ING. ERIK HRNČIAR
GENERÁLNY RIADITEĽ

ING. PATRÍCIA PÁPAYOVÁ
EKONomický riaditeĽ

 

ING.PAVOL BRADA
OBCHODNÝ RIADITEĽ 
Oliver Krámsky
 ING. OLIVER KRÁMSKY
obchodný manager
Michal Drozd
MICHAL DROZD
OBCHODNÝ MANAGER 
Jana Časnochová
ING. JANKA ČASNOCHOVÁ
SALES BACK OFFICE 
  
Vieroslava Hrnčiarová
ING. VIERKA HRNčIAROVá
OFFICE MANAGER TN
Ivana Urmacherová

 MGR. IVANA URMACHEROVá
OFFICE MANAGER KOšice

Judita Prekopová
BC. JUDITA PREKOPOVÁ
office manager tn
Filip Ksinan
ING. FILIP KŠIŇAN
vedúci ateliéru i. tn 
Róbert Sokol
 
 
ING. RÓBERT SOKOL
VEDÚCI ATELIÉRu KOšice

Ľubica Vlhová

ING. ľubica vlhová
vedúci ateliéru ii. tn

  
Stanislav Koscelník
 ING. STANISLAV KOSCELNÍK
Katarína Kollárová

 

ING. KATARÍNA KOLLÁROVÁ 

Karol škultéty
ING. KAROL  ŠKULTÉTY
Lukáš Kupka
ING. Lukáš kupka
Tomáš Bačinský
 ING. TOMÁS BAČINSKÝ
Roman Záň
 ING. ROMAN ZÁŇ
  
Peter Kňažek
ING. PETER KŇAŽEK 
Dávid Bodnár
ING. DÁVID BODNÁR
Juraj Belica
ING. JURAJ BELICA 
  
Dana Rákošová
 ING.ARCH. DANA RÁKOŠOVÁ
Martina Makydová
ING. MARTINA MAKYDOVá
Tibor Pástor
ING. TIBOR PÁSTOR 
  
Peter Rabiansky
ING. peter rabiansky
Juraj Figura
 ING. JURAJ FIGURA
Tomáš Gembala
ING. TOMÁŠ GEMBALA
 
Tomáš Tatarko
ing. tomáš tatarko
Vladimír Král
ing. patrik meško
  
Erik Hrnčiar
 
Vladimír Král
 
Juraj Stachovič
 
 

POLITIKA SPOLOČNOSTI

Poskytnutie precíznych, kvalitných a cenovo efektívnych služieb je alfou a omegou našej spoločnosti. Našim klientom zaručujeme individuálny prístup a zároveň maximálne flexibilné riešenie na pokrytie všetkých jeho požiadaviek.
Plochá organizačná štruktúra zabezpečuje rýchlu a priamu dostupnosť poskytovaných informácií a služieb. Bezpečná správa a archivácia dôverných informácií a dát sú našou prioritou.

Stabilitu pilierov politiky kvality garantujú pevné základy:

ETICKÝ KÓDEX

Podrobnejšie informácie o našich princípoch a záväzkoch, ktorými sa riadime, získate v dokumente ETICKÝ KÓDEX HESCON s.r.o. (po kliknutí na názov stiahnete súbor).

ČLENSTVÁ V KOMORÁCH